Page cover image

Whitepaper (Polish)

BIAŁA KSIĘGA GENESIS WORLDS

Ten dokument przedstawia wizję i strategię projektu Genesis Worlds oraz cel tokenu GENESIS. Wykonujemy niezmierny skok w przyszłość i chcielibyśmy, abyś dołączył do naszego świata gier metaverse. Świata będącego przyszłością gier metaverse na najbliższe 100 lat. Świata będącego własnością społeczności, zbudowanego przez społeczność oraz dla społeczności.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTU

Prosimy przeczytać przed nabyciem tokenów GENESIS lub próbą korzystania z technologii Genesis Worlds.

NINIEJSZA BIAŁA KSIĘGA FIRMY GENESIS WORLDS ("BIAŁA KSIĘGA") MA NA CELU DOSTARCZENIE CZYTELNIKOWI INFORMACJI DOTYCZĄCYCH FIRMY GENESIS WORLDS, NFT PLATFORM LTD, GAME CREDITS I JEJ PARTNERÓW (ZWANYCH ŁĄCZNIE "GW") ORAZ SPOSOBU DZIAŁANIA TOKENA GENESIS ("GENESIS") I TECHNOLOGII GENESIS. MA ON NA CELU POINFORMOWANIE O OBECNYM, JAK RÓWNIEŻ PLANOWANYM WYGLĄDZIE TOKENA I TECHNOLOGII GENESIS.

NINIEJSZA BIAŁA KSIĘGA MOŻE BYĆ AKTUALIZOWANA W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA. ABY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE POSIADASZ NAJNOWSZE INFORMACJE, SPRAWDŹ NAJNOWSZĄ WERSJĘ POD ADRESEM https://hub.genesis.game/whitepaper. NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ BŁĘDÓW I POMINIĘĆ. GW I WSZYSTKIE INNE STRONY NIE GWARANTUJĄ, ŻE NINIEJSZA BIAŁA KSIĘGA JEST DOKŁADNA, POPRAWNA LUB AKTUALNA W DOWOLNYM CZASIE.

NINIEJSZA BIAŁA KSIĘGA MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCEGO JAKIEGOKOLWIEK OBECNEGO LUB PRZYSZŁEGO PROJEKTU LUB FUNKCJONALNOŚCI TOKENA LUB SIECI GENESIS. CO WIĘCEJ, NINIEJSZA BIAŁA KSIĘGA NIE STANOWI ZACHĘTY DO ZAKUPU TOKENÓW FIRMY GENESIS. PONADTO GW NIE SPRZEDAJE, NIE BĘDZIE SPRZEDAWAĆ I NIGDY NIE SPRZEDAWAŁA TOKENÓW GENESIS ŻADNEJ STRONIE.

W PRZYPADKU NABYCIA JAKICHKOLWIEK TOKENÓW UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE WNOSIĆ ŻADNYCH ROSZCZEŃ, DZIAŁAŃ, ORZECZEŃ ANI ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZECIWKO GW LUB NASZYM PODMIOTOM STOWARZYSZONYM, PRACOWNIKOM LUB PARTNEROM, JEŚLI TOKEN STRACI NA WARTOŚCI, TECHNOLOGIA GENESIS PRZESTANIE DZIAŁAĆ LUB JEŚLI TECHNOLOGIA NIE SPEŁNI OCZEKIWAŃ.

TOKENY GENESIS NIE SĄ AKCJAMI ANI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ŻADNEGO TYPU. NIE DAJĄ ONE PRAWA WŁASNOŚCI ANI INNYCH UDZIAŁÓW W ŻADNEJ ORGANIZACJI, FIRMIE CZY PODMIOCIE. TOKENY GENESIS ISTNIEJĄ W CELU UŁATWIENIA KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII GENESIS. NIE SĄ ONE INWESTYCJĄ; NIE OBIETNICUJE SIĘ, ŻE ICH WARTOŚĆ WZROŚNIE; SĄ ONE WARTOŚCIOWE TYLKO W TAKIM STOPNIU, W JAKIM ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE DO PRACY W RAMACH TECHNOLOGII GENESIS.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT INFORMACJI PRAWNYCH MOŻNA ZNALEŹĆ W SEKCJI POŚWIĘCONEJ INFORMACJOM PRAWNYM W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

WIZJA

Genesis to uniwersum gier, w którym wielu twórców pracuje nad osiągnięciem wspólnego celu: świata metaverse, który za 100 lat nadal będzie się rozwijać, ewoluować i będzie aktywnie rozgrywany.

Aby to osiągnąć, rozwój i zarządzanie Genesis będą zdecentralizowane, a decyzje dotyczące zarządzania będą podejmowane przez Fundację Genesis i poddawane głosowaniu graczom za pomocą tokena GENESIS. Genesis będzie działać jako organizacja non-profit, a wszystkie aktywa należące do Genesis Foundation i dochody przez nią uzyskane będą reinwestowane w długoterminowy sukces gry.

ŚWIATY

Genesis jest wypełnione setkami światów, z których każdy wyróżnia się unikalnym motywem przewodnim. Każdy ze światów pozwala doświadczać niespotykanych przeżyć. Każdy świat został stworzony przez grupę członków społeczności o wspólnych zainteresowaniach. Wszystko w Genesis jest tworzone przez społeczność. Gracze będą podróżować z jednego świata do drugiego, aby wykonać stworzone przez siebie zadania, rywalizować z zaprojektowanymi przez siebie wrogami w opracowanych przez siebie środowiskach.

NFTS, DEFI, GRY I METAVERSE

Genesis Worlds jest połączeiem NFT, DeFi, gier i metaverse. Każda z tych dziedzin ma potencjał, aby stać się rynkiem o wartości 100 miliardów dolarów lub większym. Łącząc te dziedziny, sprawiamy, że ten potencjał jest o wiele większy, a podejście, które stosujemy pozwala każdemu twórcy w społeczności Genesis na uwolnienie tego potencjału.

Celem Genesis Worlds nie jest zysk, ale realizacja głównej wizji: Metaverse gier RPG, która będzie rosła i ewoluowała przez następne 100 lat i więcej. Założyciele, twórcy i inwestorzy Genesis Worlds nie będą bogacić się na sukcesie Genesis Worlds. Jest to ogromna korzyść dla społeczności Genesis Worlds - zamiast wyciągać duże sumy pieniędzy z ekosystemu, aby zapewnić zyski, ponownie zainwestuje każdy zarobiony dolar, Ether i GENESIS w ekosystem.

Podczas gdy slogan "robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nigdy nie osiągnąć zysku" byłby nieodpowiednim chwytem inwestycyjnym, my nie prosimy o inwestycję. Prosimy o wcielenie się w wizję Genesis i dołączenie do nas, aby stworzyć coś niesamowitego i trwałego.

GRA, SPOŁECZNOŚĆ I KULTURA

Nigdy nie było takiego startupu, gry, metaverse, DeFi czy projektu NFT jak Genesis. Zdecentralizowana gra, stworzona przez członków społeczności, która wciąż będzie istnieć za 100 lat. Kiedy tworzymy coś takiego jak Genesis, musimy zacząć myśleć inaczej. Genesis zawiera w sobie wiele rzeczy: Społeczność, startup, grę, metaverse, DeFi, NFT, kulturę, wizję, IP, oprogramowanie i wiele innych. Od czego więc powinniśmy zacząć? Od "dlaczego" i "jak" - wizji gry, kultury i społeczności.

GRA

Genesis jest wypełnione setkami światów, z których każdy posiada unikalny temat i doświadczenie w graniu w gry, a każdy został stworzony przez grupę członków społeczności o wspólnych zainteresowaniach.

Wszystko w Genesis jest tworzone przez społeczność. Gracze będą podróżować z jednego świata do drugiego, aby wykonać stworzone przez siebie zadania, ze stworzonymi przez siebie wrogami w stworzonych przez siebie środowiskach.

Istota rozgrywki w Genesis jest prosta. Gracze będą podróżować z jednego świata do drugiego, wypełniać zadania stworzone przez graczy, walczyć z wrogami stworzonymi przez graczy i odkrywać środowiska stworzone przez graczy. Nagrodą za wykonanie zadania są przedmioty kolekcjonerskie NFT, które gracze mogą rozwijać, używać i sprzedawać innym graczom. Ale to tylko niewielka część z tego, czym może być Genesis. Każdy świat ma swój własny motyw przewodni, jak również mechanikę gry unikalną dla danego świata. Wszystko, od przedmiotów kolekcjonerskich, przez zadania, aż po budynki, otoczenie i wrogów, zostało stworzone przez społeczność.

Może dla Ciebie Genesis to podróżowanie i wypełnianie zadań. Ale może to być również projektowanie i budowanie questów, lub tworzenie nowych potworów, z którymi będą walczyć inni gracze. A może niektóre światy przemawiają do Ciebie bardziej niż inne. Może to imprezy taneczne i kasyna w Neo Vegas, albo pływanie z rybami na Atlantydzie. Albo po prostu siedzenie na publicznym placu, rozmawianie ze starymi przyjaciółmi i nowo poznanymi ludźmi.

I to właśnie w tym tkwi prawdziwa wizja Genesis. Nie chodzi tu o doskonałą rozgrywkę, łatwe w użyciu narzędzia twórców, czy kupowanie i sprzedawanie NFT. Chodzi o bycie częścią społeczności, która łączy się by stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, coś co przetrwa pokolenia.

SPOŁECZNOŚĆ

Społeczność Genesis składa się z szerokiego grona twórców, producentów, deweloperów i nie tylko. Każdy wyróżnia się własnymi umiejętnościami i doświadczeniem, a wszyscy pracują razem, aby wyprodukować grę, która jest nie z tego świata.

Aby rozwijać społeczność, będziemy zachęcać do tworzenia i prowadzenia zespołów. Zespoły będą miały dostarczane narzędzia, zasoby i kanały komunikacji.

Grupy w społeczności Genesis mogą być naprawdę zróżnicowane (W końcu Internet to wspaniałe miejsce przyciągające różnorodnych ludzi).W skład zespołów wchodzić mogą np. deweloperzy gier komputerowych, grupy przyjaciół, twórców indie, grupy artystyczne, a nawet ludzi całkowicie niezwiązanych z grami komputerowymi.

WITRYNY SPOŁECZNOŚCIOWE

……. discord

……. twitter

……. telegram

……. github

KULTURA

Budowanie silnej kultury dla Genesis i jej społeczności jest naszym celem nr 1. Jeśli uda nam się to osiągnąć, wszystko inne pójdzie zgodnie z planem. Po pierwsze, Genesis to projekt długoterminowy. Większość firm nie myśli 10 lat w przyszłość - my patrzymy 10 razy dalej. To zmienia kierunek, na którym się skupiamy. Kultura i społeczność stają się niewiarygodnie ważnymi elementami, aby zachować ciągłość przez 5 pokoleń.

Po drugie, to ty jesteś bohaterem tej historii. Nie ma takiego momentu, w którym będziesz miał większy wpływ na Genesis niż teraz. Podczas gdy my się rozwijamy, wszystko jest uczciwą grą - możecie się zaangażować i dokonać realnych zmian w rozgrywce, funkcjach Metaverse, własności intelektualnych (patentów), NFT’ach, artykułach kolekcjonerskich, i nie tylko. Tak więc, kiedy używamy słowa "my", mówimy o was i o wszystkich członkach społeczności, której jesteście teraz częścią.

Trzy filary kultury Genesis to kreatywność, współpraca i integracja. Każdy z nich jest równie ważny w budowaniu trwałej gry.

KREATYWNOŚĆ

Pierwszym filarem kultury Genesis jest kreatywność. Genesis, jako gra, jako metaverse, jako własność intelektualna, nigdy nie przestanie się rozwijać, zmieniać i ewoluować wraz z upływem czasu. A kreatywność społeczności Genesis jest tym, co sprawi, że będzie ona zawsze aktualna i ekscytująca. Aby wspierać ten rozwój, musimy wszyscy wzmacniać kreatywne środowisko, w którym nowe pomysły są celebrowane, nagradzane, wdrażane i sprawiają radość i zadowolenie.

WSPÓŁPRACA

Drugim filarem jest współpraca. Społeczność Genesis nie jest grupą typu "każdy sobie rzepkę skrobie". Jest to społeczność zróżnicowanych jednostek pracujących razem, aby osiągnąć wspólny cel. Genesis odniesie sukces, jeśli będziemy zachęcać i motywować grupy do tworzenia, rozwoju i wspólnej pracy nad projektami. Pomożemy członkom społeczności znaleźć grupy i zespoły, które mogą wykorzystać swoje talenty. Będziemy się nawzajem pilnować i wspierać. Jeśli zauważymy problemy, które wpływają na doświadczenia innych ludzi, pomożemy im je przezwyciężyć, a także pomożemy szerszej społeczności zapobiec tym problemom w przyszłości.

INTEGRACJA

Trzecim filarem kultury Genesis jest integracja. Szeroka baza zróżnicowanych członków grupy stworzy bardziej żywą i ekscytującą społeczność. Różnorodność sama w sobie nie wystarczy. Genesis potrzebuje stałego napływu nowych członków społeczności, którzy wierzą w wizję Genesis i biorą na siebie coraz większą odpowiedzialność. Musimy aktywnie wprowadzać ich do społeczności, upewnić się, że wiedzą jak się w niej poruszać, znają kulturę i angażują się. Dzisiejsi nowi rekruci są liderami społeczności jutra.

ZARZĄDZANIE

Ta strona Genesis Hub zawiera zarówno aktualną wizję całego projektu Genesis, jak i procedury zarządzania i narzędzia do wprowadzania zmian w tej wizji. Każdy członek społeczności może złożyć propozycję, a przy odpowiednim wsparciu dokonać fundamentalnej zmiany w dowolnej części Genesis.

Strona ta zawiera również proces, narzędzia i techniki zarządzania Genesis, a także pełny proces i aktualny status każdego wniosku dotyczącego ulepszenia społeczności.

FUNDACJA GENESIS

Zarządzanie Genesis będzie prowadzone przez Fundację Genesis, organizację non-profit, której zadaniem jest budowanie i rozwijanie Genesis, oraz przez społeczność Genesis. Kiedy społeczność (lub grupa) potrzebuje funduszy na jakiś projekt, zwraca się z prośbą do Fundacji.

ZARZĄDZANIE SPOŁECZNOŚCIĄ

Społeczność Genesis ma duży wpływ na zarządzanie. Pod wieloma względami Genesis jest "do-okracją" - jeśli chcesz coś zrobić, po prostu to zrób, a to się stanie. Jeśli chodzi o bardziej wpływowe prośby, zmiany i sugestie, społeczność ma do dyspozycji o wiele więcej narzędzi.

Na najprostszym poziomie, członkowie społeczności mogą zebrać się razem, aby uzyskać ogólną zgodę na jakiś temat i poprosić Fundację lub innych deweloperów o jego wdrożenie.

W przypadkach, w których wymagany jest bardziej formalny proces, wnioski dotyczące ulepszenia społeczności mogą być omawiane, uzgadniane i finalizowane, nadając propozycji wagę całej społeczności.

A na najwyższym poziomie, społeczność może zwoływać głosowania w systemie on-chain lub off-chain (w łańcuchu lub poza łańcuchem bloków), aby zebrać szerokie poparcie dla danej kwestii.

WNIOSKI W SPRAWIE POPRAWY SYTUACJI SPOŁECZNOŚCI (CIPS)

Ta strona Genesis Hub zawiera zarówno aktualną wizję całego projektu Genesis, jak i narzędzia zarządzania, które umożliwiają wprowadzanie zmian do tej wizji. Każdy członek społeczności może złożyć propozycję, a przy odpowiednim wsparciu dokonać fundamentalnej zmiany w dowolnej części Genesis.

GŁOSOWANIE

W przypadkach, gdy konieczne jest bardziej formalne głosowanie, istnieją dwie opcje. Pierwsza, najprostsza, to niewiążące głosowania na Snapshot.org. Po drugie, wiążące głosowania on-chain są przeprowadzane poprzez portal Governance.

PRZEWODNICTWO

Nie wszystkie procesy i procedury zarządzania mogą zostać wdrożone na samym początku projektu. Aby zapewnić płynne poruszanie się we wczesnej fazie rozwoju, zespół Game Credits będzie prowadził Genesis do momentu, w którym Fundacja zostanie w pełni wdrożona, a społeczność będzie gotowa do przejęcia aktywnego rozwoju. Spodziewamy się, że zajmie to 12-18 miesięcy.

Jednym z ważniejszych obszarów jest wyznaczenie jasnych celów dla społeczności deweloperów. Cele te będą zachęcać grupy członków społeczności do łączenia się i pracy nad fragmentem metaverse. Będziemy również organizować regularne wydarzenia dla społeczności, takie jak Game Jams, Hackathons, Art Jams i inne.

TOKENOMIKA

Budujemy grę, która nie jest nastawiona na zysk i będzie działać przez następne 100 lat. To wymaga zupełnie nowego sposobu myślenia o finansowaniu i zasobach. Zamiast iść do grupy inwestorów wysokiego ryzyka, którzy z radością sprzedaliby Genesis na części za 10 lat, my sami finansujemy początkowy rozwój Genesis.

To samofinansowanie będzie trwało do czasu, aż Genesis ruszy z miejsca i będzie mogło korzystać z własnych funduszy, aby stać się samowystarczalne. Pieniądze wymagane do ciągłego rozwoju są generowane poprzez wydobycie tokena GENESIS i dostarczane do fundacji non-profit Genesis Foundation, która wykorzysta je w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu gry.

TOKENOMIKA 101

Genesis działa na dwóch tokenach: GENESIS Tokens (ERC-20), do rządzenia całą grą i napędzania gospodarki, oraz Mining Claims (ERC-1155 NFTs), do rządzenia poszczególnymi światami w ramach gry.

Każdy świat będzie reprezentowany przez grupę Mining Claims z których każdy będzie reprezentowany przez model 3d samego świata. Można powiedzieć, że posiadając Mining Claims będziesz posiadać część świata. Posiadanie Mining Claims pozwala ich właścicielom uczestniczyć w zarządzaniu światem, posiadać Landy (LAND (ERC-721)) świata i wydobywać tokeny GENESIS ERC-20. Im więcej Mining Claims posiadasz i im dłużej je utrzymujesz, tym więcej GENESIS wydobywasz.

Tokeny GENESIS są tokenami zarządzania i ekonomii dla świata Genesis, pozwalającymi posiadaczom na kierowanie kierunkiem rozwoju wszechświata oraz dokonywanie transakcji w grze. Posiadacze GENESIS czerpią również korzyści z aktywności w uniwersum Genesis, takich jak spalanie GENESIS podczas sprzedaży Landów, jak również kupowanie i sprzedawanie przedmiotów w grze, NFT oraz dostęp do wydarzeń w grze.

GENESIS może być wydobywany jedynie przez posiadaczy Mining Claims, a zarobiony poprzez uczestnictwo w zarządzaniu lub zapewnianie płynności. Jest to w 100% sprawiedliwy model startowy, bez żadnych specjalnych ofert, zniżek czy specjalnego traktowania „grubych ryb”, ani żadnych tokenów odłożonych dla zespołu, doradców czy kogokolwiek innego.

PRZEPŁYWY TOKENÓW

Poniższy diagram przedstawia przepływ tokenów we wszystkich aspektach Genesis, pokazując sposoby, w jakie można zarobić GENESIS – poprzez farmienie GAME’a, posiadając Mining Claims, działając w Zarządzie oraz poprzez sprzedaż Landów (LAND (ERC-721)) .

UCZCIWA EMISJA STARTOWA

Wszystkie dystrybucje tokenów odbywają się przy użyciu modelu sprawiedliwego startu, bez tokenów odłożonych dla zespołu, inwestorów, doradców, „grubych ryb”, giełd, itp. Jedynym sposobem na nabycie GENESIS, Mining Claims lub Landów jest zapłacenie ceny rynkowej.

Jedynymi grupami, które otrzymają GENESIS są światowi właściciele, uczestnicy zarządzania oraz Genesis Foundation, aby napędzać ciągły rozwój, a także dostawcy płynności na zdecentralizowanych giełdach, aby zapewnić płynny rynek dla GENESIS. Istnieje zero (0) GENESIS odłożone dla:

 • zespółu Game Credits

 • Członków zespołu założycielskiego

 • Pracowników Fundacji Genesis

 • Wszelkich doradców, partnerów marketingowych, influencerów lub inwestorów

 • Wszelkich wymian

Co więcej, nie ma żadnych nieczystych transakcji dla „grubych ryb”, inwestorów lub przyjaciół. Jedynym sposobem na nabycie GENESIS jest zapłacenie za nią ceny rynkowej lub zapłacenie ceny rynkowej za światowy token.

GENEZA TOKENOMIKI

GENESIS (ERC-20): Token GENESIS ERC-20 jest fundamentalnym budulcem uniwersum Genesis Multicreator Gaming Universe. GENESIS jest dostarczany zgodnie z zasadami sprawiedliwego startu - każdy GENESIS zostanie dostarczony do społeczności w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • poprzez farmienie,

 • wydobycie poprzez Mining Claims,

 • zarobienie tokenów poprzez udział w zarządzaniu,

 • liquidity tokenów

 • lub tworzenie kontentu.

Nie ma żadnych specjalnych ofert, bonusów ani tokenów odłożonych dla zespołu, doradców, czy kogokolwiek innego. Poniższy wykres przedstawia podział:

Emisja 1 miliarda GENESIS

Aby farmić GENESIS, należy stakować GAME. Im dłużej stakujesz GAME’y, tym więcej GENESIS zdobędziesz. Na ten cel jest odłożone 50M (milionów) GENESIS.

Aby wydobyć GENESIS, po prostu trzymaj jeden lub więcej Mining Claims w swoim adresie ETH. Im dłużej posiadasz Mining Claims, tym więcej GENESIS wydobędziesz. Wydobycie GENESIS rozpoczyna się tydzień po pierwszej światowej sprzedaży.

GENESIS może być również zarobiony poprzez stakowanie GENESIS w portalu zarządzania. Motywuje to społeczność do uczestnictwa w zarządzaniu, a także do długoterminowego myślenia o projekcie. Zarobione GENESIS zostanie podzielone pomiędzy wszystkich członków portalu zarządzania. Zarabianie poprzez zarządzanie rozpocznie się cztery tygodnie po pierwszej światowej sprzedaży.

Ilość GENESIS emitowanych w trakcie wydobycia i zarządzania jest ograniczona liczbą posiadanych Mining Claims i długością okresu posiadania Mining Claims. Nie ma daty końcowej dla emisji GENESIS, ale emisja przebiega zgodnie z krzywą logarytmiczną, a więc emisja zmniejsza się naturalnie w czasie.

Biorąc pod uwagę ilość dostępnych GAME’ów, limit liczby Word oraz krzywe wiązania, oczekiwana całkowita podaż GENESIS stworzonych w ciągu pierwszych 100 lat wynosi 1 miliard GENESIS.

Wydobycie GENESIS w ciągu roku

Fundacja nie spali posiadanego GENESIS. Ale najprawdopodobniej zdeponuje i czasowo zablokuje duże porcje GENESIS, aby zmniejszyć podaż krążącą i utrzymać zasoby na długi czas. Mechanizm tej blokady czasowej będzie zależał od Fundacji i społeczności, i z czasem może się zmienić.

WPROWADZENIE TOKENA GENESIS

Z 1 miliarda oczekiwanej całkowitej podaży GENESIS, 50 milionów, czyli 5%, zostanie zarezerwowane na początkową pulę farmienia GENESIS. Kolejne 50 milionów zostanie zarezerwowane do napędzania płynności zdecentralizowanej wymiany, nagradzając pierwszych członków społeczności. Pozostała część zostanie wydana z czasem posiadaczom roszczeń górniczych i podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie.

Farmienie GENESIS: 50 milionów GENESIS zostanie umieszczone w puli, w której członkowie społeczności będą mogli stakować GAME’a, aby zarobić GENESIS.

Zachęty płynnościowe: 10 milionów GENESIS zostanie wykorzystane do stworzenia i zachęcenia do liquidity w parze GENESIS-USDC na QuickSwap (Polygon), zapewniając zarówno niewielką początkową kwotę puli, jak i większą zachętę do liquidity dla tej puli, zachęcając społeczność do utrzymywania puli wystarczająco dużej, aby wspierać wysokie wolumeny handlu. Ponieważ wszystkie pule QuickSwap są ze sobą powiązane, pula ta pozwala na zakup GENESIS przy użyciu dowolnego tokena, którego posiadasz.

Liquidity incentive mają zapewnić stałą stopę procentową w wysokości od 250% do 300% APR i będą obowiązywać przez okres od 3 do 9 miesięcy, w zależności od ilości GENESIS dodanych do puli.

Zachęty dla społeczności: 10 milionów GENESIS zostanie wykorzystanych jako zachęty dla społeczności od teraz do końca 2022 roku. Będą to nagrody za zaangażowanie, konkursy, treści i inne. Naszymi najbardziej wartościowymi członkami społeczności są twórcy, projektanci i organizatorzy. Dla wielu z nich będzie to pierwsze doświadczenie w projekcie kryptowalutowym. Wiele innych osób może dysponować jedynie minimalnymi środkami finansowymi. Ważne jest, aby pierwsi członkowie społeczności mieli dostęp do GENESIS, dlatego tworzymy ten bodziec, aby zapewnić społeczności możliwość nagradzania najbardziej kreatywnych, płodnych i zabawnych członków.

Przyszłe Liquidity Pools: Pozostałe 30 milionów GENESIS będzie wykorzystane jako bodziec do tworzenia dodatkowych liqudity pools. Pule i kwoty zachęt zostaną wybrane przez społeczność; prawdopodobne pule obejmują ETH-GENESIS na Uniswap i USDC-GENESIS na QuickSwap. Wiele puli handlowych zapewnia, że GENESIS będzie zastąpione koszykiem walutowym i zmniejszy wahania cen. Przyczyni się to również do tego, że kupowanie stanie się bardziej atrakcyjne dla użytkowników tych walut.

TOKENOMIKA ŚWIATOWA

Mining Claims (ERC-1155): Mining Claims to obligacyjne NFT, które dają ich właścicielom prawo do uczestniczenia w zarządzaniu określonym Światem w grze. Oczekujemy, że całkowita podaż wyniesie od 500 do 2000 Mining Claims dla każdego świata. Właściciele Mining Claims również na bieżąco wydobywają GENESIS.

Mining Claims są kupowane i sprzedawane za pomocą istniejącego tokena GAME Credits ERC-20. Kiedy kupujesz Mining Claim, Twoje Game Credits są przechowywane w inteligentnym kontrakcie, a Ty otrzymujesz Mining Claim NFT. Później możesz wymienić GAME Credits, sprzedając Mining Claim z powrotem do kontraktu po aktualnej cenie rynkowej. Korzystanie z GAME w ten sposób nakłada również limit na liczbę Mining Claims, które można kupić, a zatem ogranicza również całkowitą emisję GENESIS. To daje gwarancję, że tzw „grube ryby” nie będą mogły wejść do gry i zaburzyć podaż.

Cena Mining Claims jest określana przez krzywą wiązania, która zależy od liczby Mining Claims aktualnie istniejących na danym świecie. Jak widać na poniższym wykresie, krzywa jest bardzo płytka, z pierwszym NFT kosztującym 500 GAME, podczas gdy 1000-ty kosztuje 800, a 2000-ty 2000. Krzywa wiązania pozwala Ci również na odsprzedanie Twoich Mining Claims w oparciu o istniejąca liczbę NFT, co daje Ci natychmiastową płynność finansową.

światowa cena stawki (GAME) według liczby sprzedanych sztuk

Aby kontrolować zarówno liczbę dostępnych światów, jak i maksymalną podaż GENESIS, maksymalna liczba dostępnych światów rośnie powoli w czasie, przy czym 24 są dostępne w dniu premiery, a 1 kolejny jest dostępny co 30 dni.

Podsumowując według obecnie przyjętych zasad cena początkowa wynosi 500 $GAME. Działanie krzywej wiązania (Bonded Curve) jest następujące:

• 500 Mining Claims sprzedanych, kolejne Mining Claims w cenie 508 $GAME

• 1000 Mining Claims sprzedanych, kolejne Mining Claims w cenie 873 $GAME

• 1500 Mining Claims sprzedanych, kolejne Mining Claims w cenie 1391 $GAME

• 2000 Mining Claims sprzedanych, kolejne Mining Claims w cenie 2139 $GAME

• 2500 Mining Claims sprzedanych, kolejne Mining Claims w cenie 3195 $GAME

• 3000 Mining Claims sprzedanych, kolejne Mining Claims w cenie 4633 $GAME

TOKENOMIKA ZIEMSKA

(Land Deeds ERC-721) (Akty własności ziemi): Land Deeds to NFT’y, które pozwalają ich właścicielom na budowanie struktur i organizowanie wydarzeń. Prawa do ziemi kupuje się za GENESIS i są one dostępne przez określony czas. Połowa GENESIS wydanych na Landy jest spalana, co zmniejsza podaż GENESIS. Druga połowa jest przyznawana do użytku właścicielom tego World. Dodatkowo, właściciele World otrzymają jedną Ziemię za każdy udział w World w momencie sprzedaży ziemi, a Fundacja będzie posiadała równoważną ilość ziemi, która zostanie wykorzystana na budynki społeczności, wydarzenia i wspieranie najlepszych twórców.

Fundacja nie otrzyma żadnego GENESIS ze sprzedaży ziemi; w umowie sprzedaży ziemi zostanie spalone 50% całego GENESIS otrzymanego ze sprzedaży ziemi. Pozostałe 50% zostanie umieszczone w funduszu rozwoju, który może być wykorzystany przez właścicieli World do budowy i ulepszania funkcji tego świata.

TOKENOMIKA ELEMENTÓW W GRZE

Itemy : Inne elementy w grze to NFT’y, które mogą być kupowane i sprzedawane w GENESIS. Mogą to być elementy wiązane (ERC-1155) lub normalne (ERC-721), lub wykorzystujące nowe standardy, które nie zostały jeszcze określone. Ogólnie rzecz biorąc, 90% ceny zakupu trafia do twórcy przedmiotu (lub jest dzielone pomiędzy grupy twórców), a 10% trafia do fundacji, aby sfinansować dalszy rozwój.

STRATEGIA

Strategia ma na celu kierowanie naszymi wysiłkami w zakresie rozwoju, aby pomóc całej społeczności wspólnie pracować nad tym, co jest najważniejsze.

FILOZOFIA STRATEGII

Do rozwoju Genesis podchodzimy z perspektywy Agile. Podczas gdy procesy Agile nie są dobrze odwzorowane na masowo rozproszonym zespole, podstawowe filozofie nadal obowiązują. Mamy silną wizję tego, dokąd chcemy zmierzać. Wiemy jednak, że w trakcie pracy będziemy uczyć się nowych rzeczy, a nasza wizja będzie się zmieniać. Kiedy tak się stanie, plan działań również się dostosuje. Jest to dobra rzecz, szczególnie w przypadku projektu kierowanego przez społeczność.

Tak więc, ten plan działania jest w dużej mierze żywym dokumentem. Bardziej niż jakikolwiek inny projekt, będzie się on zmieniać w oparciu o wkład, naukę i inne czynniki, zarówno wewnątrz, jak i poza naszą kontrolą.

Z tego powodu, fazy 2-4 są pobieżnie opisane i nie mają przypisanych dat. W miarę zbliżania się do końca fazy, będziemy tworzyć bardziej szczegółową mapę drogową dla kolejnych faz. Prawdopodobnie podzielimy fazy na mniejsze etapy. Zaczniemy również publikować listę na temat "nad czym teraz pracujemy".

FAZA 0

III-IV KWARTAŁ 2021 R.

W tej fazie chodzi przede wszystkim o to, aby się skonfigurować i uruchomić podstawowe elementy ekosystemu Genesis: Kontraktów, Społeczności oraz Mining Claims.

 • Inteligentne kontrakty i podstawowe technologie

 • Genesis Hub

 • Początek społeczności Genesis

 • Doświadczenie Gallery World 3d

 • Sprzedaż Mining Claims

FAZA 1: PRZEDPRODUKCYJNA

I-II KWARTAŁ 2022 R.

Ta faza oznacza początek prototypowania i przedprodukcji, a także poważne zaangażowanie społeczności w rozwój gry, treści i narzędzi.

 • Eksploracja i prototypowanie rozgrywki

 • Przedprodukcja narzędzi do tworzenia gier

 • Rekrutacja twórców

 • Pierwsze głosowania w zarządzie

 • Kompilacja treści - historia, fabuła, modele 3d i wiele więcej

FAZA 2: NARZĘDZIA I TREŚCI

Ta faza oznacza rozpoczęcie działalności Fundacji Genesis i rozpoczęcie pełnej pre-produkcji gier, z finansowaniem po raz pierwszy płynącym z Fundacji Genesis. Zaczniemy obserwować znaczący wzrost liczby i jakości doświadczeń płynących z gry.

 • Rozpoczęcie działalności Fundacji Genesis

 • Rekrutacja głównego zespołu deweloperskiego

 • Znaczący postęp w dziedzinie narzędzi do tworzenia gier

 • Rozpoczęcie produkcji gry

 • Premiera świata gry

FAZA 3: PEŁNA PRODUKCJA

Ta faza oznacza, że ekonomia twórców zacznie działać pełną parą, a także to, że pojawią się pierwsze gry wieloosobowe i wieloświatowe.

 • Rozpoczęcie sprzedaż Genesis Land

 • Kontynuacja produkcji gry

 • Pojawienie się questów dla wielu światów

FAZA 4: OPERACJE NA ŻYWO

Ta faza oznacza szeroką premierę Genesis jako realnego doświadczenia w grach mobilnych i stacjonarnych.

 • Genesis startuje na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych

 • Tworzenie gier nigdy się nie skończy

ZESPÓŁ

LIDERZY

Jason Prezes zarządu

Paul Dyrektor ds. Technicznych

Steve Dyrektor ds. zmian

Jen Dyrektor operacyjny

Matt Osoba odpowiadająca za innowacje

SPOŁECZNOŚĆ

Josh Dyrektor ds. gier

Chris Społeczność

Patty Społeczność

Marcel Społeczność

ROZWÓJ

Brian Dyrektor ds. rozwoju

Daniel Twórca Blockchain

David Programista

Chien Hui Programista

Bryan Programista

Tony Programista

Eric Programista

Ty: Jako członek społeczności Genesis, twój wkład w Genesis Worlds jest bardzo ważny i jesteś częścią naszego zespołu tak samo jak my wszyscy.

DORADCY

Otrzymaliśmy pomoc i porady od wielu ekspertów świata kryptowalut, defi i metaverse. Wspominamy o tym, ponieważ ważne jest, aby docenić osoby i zespoły za pomoc, której udzielili nam w dojściu do miejsca, w którym jesteśmy. Żadna z tych osób nie otrzymała ani nie jest uprawniona do jakichkolwiek tokenów GENESIS i nie zamierzamy nigdy dostarczać tokenów GENESIS doradcom. Co więcej, umieszczenie na tej liście nie powinno sugerować, że dana osoba popiera Genesis Worlds lub token GENESIS

INWESTORZY

Ta strona jest celowo pozostawiona pusta...

...ponieważ nie mamy inwestorów. Inwestorzy myślą krótkoterminowo i przedkładają zyski nad wspólnotę. Nie mając zewnętrznych inwestorów, możemy skupić się na długofalowym okresie i jesteśmy odpowiedzialni przed społecznością i tylko przed nią.

NOTY PRAWNE

Chociaż Genesis Worlds, NFT Platform Inc, and GAME Credits (zwane dalej "GW") dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszystkie informacje: (i) zawarte w Białej Księdze; (ii) dostępne na stronie internetowej Genesis https://genesis.game/, (iii) dostępne na jej kontach na Twitterze, kanałach Telegram, Discord Channel lub (v) wszelkich innych dostępnych informacjach moderowanych przez GW (zwanych dalej "Witrynami") (wszystkie informacje dostępne na Stronach zwane dalej "Aktualnymi informacjami") są dokładne i aktualne, materiały takie w żaden sposób nie stanowią profesjonalnej porady. Osoby zamierzające nabyć token GENESIS powinny zasięgnąć niezależnej, profesjonalnej porady przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o Informacje Bieżące.

Informacje zawarte w Witrynach lub w niniejszych Informacjach prawnych ("Informacje prawne") mogą nie być wyczerpujące i nie tworzą umowy pomiędzy klientem, czyli Tobą, a GW lub jakąkolwiek inną stroną.

BRAK OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI

Uzyskując dostęp do Informacji Bieżących lub wchodząc w interakcję z GENESIS token lub Platformą Genesis, Użytkownik oświadcza GW co następuje:

 • ma ukończone 18 (osiemnaście) lat;

 • wyraża zgodę, akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Tokeny nie stanowią akcji ani udziałów, ani papierów wartościowych, ani instrumentów finansowych, ani inwestycji w jakiejkolwiek formie w jakiejkolwiek jurysdykcji w jakimkolwiek celu;

 • wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Informacje Bieżące nie stanowią prospektu ani żadnego rodzaju dokumentu ofertowego i nie mają na celu stanowić oferty papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji ani zachęty do inwestowania w papiery wartościowe;

 • wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że żaden organ regulacyjny nie zbadał ani nie zatwierdził Informacji Bieżących, a obecnie nie planuje się, aby Informacje Bieżące zostały poddane takiemu badaniu;

 • dystrybucja lub rozpowszechnianie Informacji Bieżących, jakiejkolwiek ich części lub jakiejkolwiek ich kopii, lub przyjęcie ich przez Użytkownika, nie jest zabronione lub ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub zasady w jurysdykcji Użytkownika, a tam, gdzie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia dotyczące posiadania, Użytkownik przestrzega i stosuje się do wszystkich takich ograniczeń na własny koszt i bez odpowiedzialności wobec GW;

 • nie będzie składać żadnych oświadczeń wobec żadnej osoby w sprawie Tokenów, które są sprzeczne z niniejszymi Informacjami prawnymi;

 • zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy chce nabyć jakiekolwiek Tokeny, Tokeny nie powinny być rozumiane, interpretowane, klasyfikowane ani traktowane jako:

 • obligacje, akcje lub udziały wyemitowane przez jakąkolwiek osobę lub podmiot (Gw lub inny)

 • prawa, opcje lub instrumenty pochodne w odniesieniu do takich obligacji, akcji lub udziałów;

 • prawa wynikające z umowy różnicowej lub z jakiejkolwiek innej umowy, której celem lub rzekomym celem jest zapewnienie zysku lub uniknięcie straty;

 • jednostki uczestnictwa w programie zbiorowego inwestowania;

 • jednostki uczestnictwa w powiernictwie biznesowym;

 • pochodne jednostek uczestnictwa w funduszu powierniczym przedsiębiorstwa;

 • wszelkie inne papiery wartościowe lub klasy papierów wartościowych; lub

 • jakikolwiek rodzaj inwestycji

 • użytkownik jest w pełni świadomy i rozumie, że nie jest uprawniony do nabycia lub posiadania jakichkolwiek Tokenów lub dostępu do Informacji Bieżących, jeśli jest mieszkańcem, obywatelem, rezydentem (podatkowym lub innym) kraju objętego sankcjami międzynarodowymi;

 • użytkownik posiada podstawowy stopień zrozumienia działania, funkcjonalności, wykorzystania, przechowywania, mechanizmów transmisji i innych istotnych cech kryptowalut, systemów oprogramowania opartych na blockchain, portfelach kryptowalutowych lub innych powiązanych mechanizmach przechowywania tokenów, technologii blockchain i technologii inteligentnych kontraktów;

 • użytkownik jest w pełni świadomy i rozumie, że istnieje ryzyko związane z: (A) GW oraz jej działalnością i operacjami; (B) Tokenami; (C) Platformą Genesis; (D) przechowywaniem Tokenów, oraz (E) opieraniem się lub działaniem na całości lub jakiejkolwiek części Informacji Bieżących; Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że GW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub inne straty jakiegokolwiek rodzaju z tytułu umowy o czy niedozwolony lub w inny sposób (w tym między innymi za utratę przychodów lub zysków lub utratę możliwości korzystania lub danych lub utratę reputacji lub utratę jakichkolwiek możliwości ekonomicznych lub innych, niezależnie od ich charakteru lub sposobu powstania) wynikające z lub w związku z jakimkolwiek przyjęciem lub opieraniem się przez użytkownika na Informacjach Bieżących, Witrynach lub jakiejkolwiek ich części;

 • wszystkie powyższe oświadczenia i gwarancje są prawdziwe, kompletne, dokładne i niewprowadzające w błąd od momentu ostatniego dostępu do i/lub posiadania (w zależności od przypadku) Informacji Bieżących.

UWAGA DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI

Wszelkie stwierdzenia zawarte w Informacjach Bieżących, stwierdzenia zawarte w jakichkolwiek komunikatach prasowych lub w jakimkolwiek miejscu dostępnym publicznie oraz stwierdzenia ustne, które mogą zostać złożone przez GW lub naszych przedstawicieli (w zależności od przypadku), które nie są stwierdzeniami faktów historycznych, stanowią "stwierdzenia dotyczące przyszłości".

Niektóre z tych stwierdzeń można określić za pomocą terminów dotyczących przyszłości, takich jak: "cel", "przewidywać", "wierzyć", "mógłby", "szacować", "oczekiwać", "jeżeli", "zamierzać", "może", "planować", "możliwe", "prawdopodobne", "projekt", "powinien", "byłby", "będzie" lub innych podobnych określeń.

Terminy te nie są jednak wyłącznym sposobem identyfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości. Wszystkie stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej, strategii biznesowych, planów i perspektyw GW oraz przyszłych perspektyw branży, w której działa GW, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące rentowności i wzrostu przychodów GW, oczekiwanej rentowności i wzrostu przychodów, perspektyw, przyszłych planów, planów sieciowych, innych oczekiwanych trendów branżowych i innych spraw omawianych w Informacjach bieżących dotyczących GW są sprawami, które nie są faktami historycznymi, a jedynie szacunkami i przewidywaniami.

GW nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że dokonał jakichkolwiek przewidywań, szacunków lub oczekiwań na podstawie jakiejkolwiek formuły, jakiegokolwiek modelowania lub prognozy matematycznej czy naukowej, ani tez nie przeprowadził żadnych należytych i właściwych zapytań lub podjął jakiekolwiek niezależne badania lub studia. Te prognozy wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste przyszłe wyniki, wydajność lub osiągnięcia GW będą istotnie różnić się od wszelkich przyszłych wyników, wydajności lub osiągnięć oczekiwanych, wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują między innymi:

 • zmiany warunków prawnych, politycznych, społecznych, ekonomicznych, giełdowych lub kryptowalutowych oraz otoczenia regulacyjnego w krajach, w których GW prowadzi swoją działalność i/lub operacje lub w których korzystasz z Platformy Genesis;

 • ryzyko, że GW może nie być w stanie wykonać lub wdrożyć swoich strategii biznesowych i przyszłych planów;

 • zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut fiat i kryptowalut;

 • zmiany w przewidywanych strategiach rozwoju i oczekiwanym wzroście wewnętrznym GW;

 • zmiany w dostępności i opłatach należnych GW w związku z prowadzoną działalnością i operacjami;

 • Umarli powstają jako nienasycona horda zombie;

 • zmiany w dostępności i wynagrodzeniach pracowników, zatrudnionych przez GW do prowadzenia swojej działalności i operacji;

 • zmiany w preferencjach klientów GW;

 • zmiany warunków konkurencji, w jakich działa GW, oraz zdolność GW do konkurowania w takich warunkach;

 • zmiany w zakresie przyszłych potrzeb kapitałowych GW oraz dostępności finansowania i kapitału na pokrycie takich potrzeb;

 • osobliwość, czyli wyłonienie się podobnego społeczeństwa postludzkiego;

 • wojna lub akty międzynarodowego lub krajowego terroryzmu;

 • wystąpienie zdarzeń katastroficznych, klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych, które mają wpływ na działalność i/lub operacje GW;

 • udowodnione istnienie jednego lub więcej bogów, bóstw lub istot pozaziemskich;

 • inne czynniki pozostające poza kontrolą GW;

 • wszelkie ryzyko i niepewność związane z GW, jej działalnością i operacjami, Tokenami, Platformą Genesis oraz opieraniem na całości lub jakiejkolwiek części Informacji Bieżących.

Wszystkie wypowiedzi prognozujące składane przez lub przypisywne przedstawicielom GW są wyraźnie w całości objęte takimi czynnikami. Biorąc pod uwagę ryzyko i niepewność, które mogą spowodować, że rzeczywiste przyszłe wyniki, wydajność lub osiągnięcia GW będą istotnie różnić się od oczekiwanych, wyrażonych lub sugerowanych w prognozach zawartych w Informacjach bieżących, nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach.

Te prognozy mają zastosowanie wyłącznie od późniejszej daty publikacji i ostatniej daty aktualizacji Witryn. Ani GW, ani przedstawiciele GW, ani żadna inna osoba nie oświadcza, nie gwarantuje i/lub nie zobowiązuje się, że rzeczywiste przyszłe wyniki, wydajność lub osiągnięcia GW będą takie, jak omówione w tych prognozach. Rzeczywiste wyniki, wydajność lub osiągnięcia GW mogą różnić się istotnie od przewidywanych.

Żadna z treści zawarta w Informacjach bieżących, nie jest ani nie może być traktowane jako obietnica, oświadczenie lub zobowiązanie dotyczące przyszłych wyników lub polityki GW. Ponadto GW zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za aktualizowanie jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości lub publiczne ogłaszanie jakichkolwiek zmian tych oświadczeń w celu odzwierciedlenia przyszłego rozwoju, zdarzeń lub okoliczności, nawet jeśli pojawia się nowe informacje lub inne zdarzenia wystąpią w przyszłości.

Last updated